Z dniem 15.12.2021 wprowadza się :

Wytyczne dotyczące :

  • wykonywania testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2

  • obowiązku poddania się kwarantannie.

1.Zlecenie na wykonanie testu w kierunku SARS-CoV-2 generuje sam pacjent

  • przez stronę internetową (osoby posiadające IKP) pacjent gov.pl w zakładce: – koronawirus informacje i zalecenia – zapisz się na test

lub

  • telefonicznie numer telefonu 222500115 (informacja koronawirus)

2.Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna po przeprowadzeniu wywiadu nakłada obowiązek kwarantanny 17 dniowej na wszystkich domowników.

ZWOLNIENIA Z KWARANTANNY DOTYCZĄ

  • osób zaszczepionych

  • ozdrowieńców do 6 miesiąca od zachorowania

którzy

w czasie nałożonej kwarantanny wykonają test diagnostyczny

w kierunku SARS-CoV-2 i po uzyskaniu wyniku negatywnego automatycznie zwolnieni z kwarantanny

Natomiast osoby niezaszczepione mogą w pierwszym dniu po zakończeniu izolacji osoby chorej wykonać test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2

i po uzyskaniu wyniku negatywnego automatycznie zwolnieni są z dalszej kwarantanny.

(podstawa prawna RMZ z dnia 22.07.2021 DzU2021 poz.1352 § 1pkt1)

Scroll to Top
Skip to content