Rejestracja pacjentów

Rejestracja Ogólna:
Tel.: 44 733 12 21/22 wew. 30
Tel.: 44 632 23 87 wew. 55

Rejestracja Specjalistyczna:
Tel.: 44 733 12 21/22 wew. 37

Rejestracja Pediatryczna:
Tel.: 44 733 12 21/22 wew.: 25

Ogłoszenia Bełchatowskiego Centrum Medycznego

Uprzejmie informujemy, że od maja 2019r.

w naszej placówce można wykonywać badanie USG narządu ruchu.

Badanie wykonuje lek. med Grzegorz Fryzeł  – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Zapisy w poradni specjalistycznej

 

Zaproszenie na bezpłatne szczepienia

Bełchatowskie Centrum Medyczne NZOZ Sp. z o.o.zaprasza dziewczęta urodzone w 2002 r. zameldowane na stałe na terenie Powiatu Bełchatowskiego na BEZPŁATNE profilaktyczne szczepienia ochronne przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) odpowiedzialnego za powstawanie raka szyjki macicy.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja do szczepień w Gabinecie nr 21

oraz

telefonicznie: 44 733 12 21, 44 733 12 23 nr wewnętrzny 29.

Informacja na temat badań lekarskich

Badanie lekarskie dzieci chorych oraz zdrowych przed szczepieniem ochronnym u osoby:

 1. która nie ukończyła 6 roku życia przeprowadza się wyłącznie w obecności osoby, która sprawuje opiekę prawną nad tą osobą, albo opiekuna faktycznego.
 2. która ukończyła 6 rok życia, a nie osiągnęła pełnoletności można przeprowadzić bez obecności osoby, która sprawuje prawną pieczę nad tą osobą albo opiekuna faktycznego, po uzyskaniu ich pisemnej zgody i informacji na temat uwarunkowań zdrowotnych mogących stanowić przeciwwskazania do szczepień.
 3. która ukończyła 16 rok życia a nie ukończyła 18 roku życia wymaga zgody zarówno tej osoby jak i zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego.
  • można to badanie przeprowadzić bez obecności tej osoby, zgodnie z informacją i uzupełnieniem formularzy jak w punkcie 2

Uprzejmie informujemy, że od 15.02.2017r.

W naszej placówce można wykonać badania (dodatkowo płatne – informacja w kasie):

Echokardiografię

Holter EKG – 24-godzinny zapis

EKG  Holter ciśnieniowy – 24-godzinny zapis ciśnienia tętniczego

Badanie wykonuje lek. med. Tomasz Maćkowiak – specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

Rejestracja pod numerem telefonu: 44 733-12-12-22 wew. 37 519 308 268 lub osobiście w rejestracji specjalistycznej.

Uprzejmie informujemy, że od 01.02.2016r.

 • Czynna jest Poradnia Preluksacyjna (badania płatne).

W ramach wizyty – badanie USG stawów biodrowych i porada lekarska, w razie potrzeby leczenie.

Przyjmuje Pan doktor Grzegorz Fryzeł – ortopeda.

Rejestracja pod numerem telefonu 44 632-23 87 wew 37

Sezon szczepień rozpoczynamy od 01.12.2017 r.

Aktualnie oczekujemy na dostawę szczepionek, duże zapotrzebowanie spowodowało opóźnienia w dostawie

Rejestracja szczepień od 27.11.2017 r.

Zarząd Bełchatowskiego Centrum Medycznego informuję, że posiadamy umowy z

PZU POMOC S.A., ASEKURACJA Sp. z o.o., Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.

Bliższych informacji pacjenci mogą uzyskać za pośrednictwem infolinii:

PZU POMOC pod nr 801 405 905

ASEKURACJA pod nr 801 005 999

ENEL-MED pod nr (22) 431 36 88

Poradnia Medycyna Podróży. Zarząd Bełchatowskiego Centrum Medycznego zaprasza do kompleksowego poradnictwa w zakresie medycyny podróży oraz szczepień ochronnych wykonywanych przez Poradnię Medycyny Podróży działającą w każdy wtorek w godzinach 16.00 – 18.00 w przychodni na ul. 19 Stycznia 12.

Program profilaktyki raka szyjki macicy (cytologia). Bełchatowskie Centrum Medyczne zaprasza pacjentki w wieku 25-59 lat na bezpłatne badania cytologiczne. Więcej szczegółów na miejscu w przychodni przy ul. 19 Stycznia 12 .

Wynajem gabinetów. Bełchatowskie Centrum Medyczne NZOZ oferuje możliwość wynajęcia gabinetów lekarskich do prowadzenia prywatnej praktyki. Informacje pod numerem telefonu:Sekretariat 44 632 46 34 w godzinach 8.00 – 14.00.

Usługi komercyjne w BCM

Bełchatowskie Centrum Medyczne wykonuje PŁATNE badania z zakresu:

 • Wizyty Lekarzy POZ, Specjalistów oraz Medycyny Pracy
 • RTG
 • USG
 • Badania Laboratoryjne
 • EEG
 • KTG
 • Spirometria
 • Echokardiografia
 • Holter ciśnienia
 • Holter EKG

Informacja:

Laboratorium – Tel.: 44 733 12 21/22 wew. 22

Kasa – Tel.: 44 733 12 21/22 wew. 17

 

 

 

Informacje o BCM

 

Bełchatowskie Centrum Medyczne NZOZ Sp. z o.o. jest niepublicznym (prywatnym) zakładem opieki zdrowotnej, który świadczy bezpłatne usługi zadeklarowanym do przychodni pacjentom na podstawie umowy z NFZ.

Dla naszych pacjentów dostępne są: poradnia internistyczna oraz poradnia pediatryczna. Dla wszystkich pacjentów z województwa łódzkiego dostępne są poradnie specjalistyczne:

(neurologiczna, chirurgii ogólnej, ginekologiczno-położnicza, gruźlicy i chorób płuc dla dzieci, otolaryngologiczna oraz alergologiczna). Świadczymy także usługi w zakresie medycyny pracy oraz ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej. W przychodni można również wykonać badania laboratoryjne oraz badania RTG, USG, KTG, EEG, spirometria, testy alergiczne. Na stronie prezentowane są podstawowe informacje dotyczące naszej placówki, godziny przyjęć pacjentów oraz nazwiska lekarzy specjalistów.

 

 

 

Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych

dla pacjentów BCM NZOZ Sp. z o.o.


 

 

W wykonaniu obowiązku nałożonego przez art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

 1. Drogi pacjencie, administratorem Twoich danych osobowych jest Bełchatowskie Centrum Medyczne Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, Lecha i Marii Kaczyńskich 12, 97-400 Bełchatów (BCM).
 2. BCM wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Katarzynę Cieślak, z którym można się kontaktować pod adresem ul. Lecha i Marii Kaczyńskich 12, 97-40 Bełchatów, pokój nr 59 (I piętro), adres e-mail: bcm_statystyka@wp.pl, nr tel.: +48 519-308-254 oraz Zastępcę Inspektora Ochrony Danych – Agnieszkę Graban, z którym można się kontaktować pod adresem ul. Lecha i Marii Kaczyńskich 12, 97-40 Bełchatów, pokój nr 58 (I piętro), adres e-mail: kontaktbcm@gmail.com, nr tel.: +48 519-308-267.
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług medycznych na podstawie 6 ust. 1 lit. c) oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO.
 4. Twoje dane osobowe możemy udostępnić wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa (art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
 5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres, który jest wymagany przepisami prawa, niezbędny dla realizacji wyżej określonych celów przetwarzania, w szczególności przez okresy wskazane w art. 29 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. r. o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 6. Masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

– prawo do cofnięcia zgody przysługuje o ile przetwarzanie danych opiera się na podstawie Pani/Pana zgody i nie ma innej podstawy prawnej do ich przetwarzania. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed cofnięciem.

– prawo do przeniesienia danych stosuje się, jeżeli przetwarzanie opiera się na podstawie zgody lub umowy.

 1. Z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych. Bez podania przyczyny jesteś uprawniony do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu.
 2. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych Cię dotyczących narusza przepisy.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie tych danych w zakresie wymaganym przepisami prawa uniemożliwi nam świadczenie na Twoją rzecz usług medycznych. Konsekwencją niepodania danych w zakresie wymaganym będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej.
 4. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. W przypadku zamiaru przetwarzania przekazanych danych osobowych w innym celu, niż ten, w którym dane zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem Administrator Danych Osobowych poinformuje Panią/Pana o tym innym celu, oraz udzieli wszelkich innych stosownych informacji.

 

Prywatne Gabinety Lekarskie

 

Jacek Jedynak Neurochirurg

wtorek 16.00-17.00

Wanda Michalak-Sękowska Dermatolog

piątek 17.00-18.00

tel. 44 633 61 94, 509 116 610

Jacek Graczyk Neurochirurg

poniedziałek i czwartek 17.00-18.00

tel. 601 340 386

Piotr Pleciński Ortopeda

poniedziałek i piątek 15.00-17.00

tel. 692 491 005

Czytaj dalej…