Bełchatowskie Centrum Medyczne
Pn.-Pt. 7:30 – 18:00
Tel.: 44 733 12 21 Tel.: 44 733 12 22
Rejestracja Ogólna  7:30 – 18:00
Tel.: 44 632 23 87
Rejestracja Pediatryczna 7:30 -18:00
Tel.: 44 632 20 90
Rejestracja Specjalistyczna:
Pon. Wt. Czw. Pt. 7:30 – 14:35
Śr. 10:25 – 18:00
Tel.: 44 632 52 80

Ogłoszenia Bełchatowskiego Centrum Medycznego

Informujemy iż z dniem 01.07.2022 usługi badań laboratoryjnych dla BCM świadczy ALAB laboratoria Sp. z o.o.

TPK

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu

800 137 200

Jeden, bezpłatny numer dla całej Polski

INFORMACJE DLA PACJENTÓW

Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował cykl filmów edukacyjnych pod wspólnym tytułem „Bezpieczni w czasie epidemii”, który podpowiada, jak bezpiecznie żyć w czasie COVID-19. Wszystkie filmy są z napisami dla osób niesłyszących. Cykl dostępny jest od 2 września na kanale Akademia NFZ na YouTube https://tiny.pl/7j5tr

Rejestracja Ogólna:
tel.: 44 632 23 87
tel. kom.: 519-308-266 
rejestracja.belchatow@grupazdrowie.pl
Rejestracja Specjalistyczna:
tel.: 44 733 12 21/22
tel. kom.: 519-308-268
specjalistyka.belchatow@grupazdrowie.pl
Rejestracja Pediatryczna:
tel.: 44 632 20 90
tel. kom.: 537-759-505
pediatria.belchatow@grupazdrowie.pl
Rejestracja Ginekologiczna:
tel.: 44 733 12 21/22,  726 555 109
ginekologia.belchatow@grupazdrowie.pl
Punkt Szczepień:
tel.kom.: 519-308-265

Zapisy w poradni specjalistycznej

Informacja na temat badań lekarskich

Badanie lekarskie dzieci chorych oraz zdrowych przed szczepieniem ochronnym u osoby:

 1. która nie ukończyła 6 roku życia przeprowadza się wyłącznie w obecności osoby, która sprawuje opiekę prawną nad tą osobą, albo opiekuna faktycznego.
 2. która ukończyła 6 rok życia, a nie osiągnęła pełnoletności można przeprowadzić bez obecności osoby, która sprawuje prawną pieczę nad tą osobą albo opiekuna faktycznego, po uzyskaniu ich pisemnej zgody i informacji na temat uwarunkowań zdrowotnych mogących stanowić przeciwwskazania do szczepień.
 3. która ukończyła 16 rok życia a nie ukończyła 18 roku życia wymaga zgody zarówno tej osoby jak i zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego.
  • można to badanie przeprowadzić bez obecności tej osoby, zgodnie z informacją i uzupełnieniem formularzy jak w punkcie 2

Bełchatowskie Centrum Medycznego informuję, że posiadamy umowy z

PZU POMOC S.A., ASEKURACJA Sp. z o.o., Centrum Medyczne ENEL-MED S.A., MEDICOVER

Bliższych informacji pacjenci mogą uzyskać za pośrednictwem infolinii:

PZU POMOC pod nr 801 405 905

ASEKURACJA pod nr 801 005 999

ENEL-MED pod nr (22) 431 36 88

MEDICOVER pod nr 500 900 500

Program profilaktyki raka szyjki macicy (cytologia). Bełchatowskie Centrum Medyczne zaprasza pacjentki w wieku 25-59 lat na bezpłatne badania cytologiczne. Więcej szczegółów na miejscu w przychodni przy ul. L. i M. Kaczyńskich 12 .

Wynajem gabinetów. Bełchatowskie Centrum Medyczne NZOZ oferuje możliwość wynajęcia gabinetów lekarskich do prowadzenia prywatnej praktyki. Informacje pod numerem telefonu:Sekretariat 44 632 46 34 w godzinach 8.00 – 14.00.

Informacja:

Laboratorium / Kasa – Tel.: 44 733 12 21/22 wew. 17

Informacje o BCM

Bełchatowskie Centrum Medyczne NZOZ Sp. z o.o. jest niepublicznym (prywatnym) zakładem opieki zdrowotnej, który świadczy bezpłatne usługi zadeklarowanym do przychodni pacjentom na podstawie umowy z NFZ.

Dla naszych pacjentów dostępne są: poradnia internistyczna oraz poradnia pediatryczna. Dla wszystkich pacjentów z województwa łódzkiego dostępne są poradnie specjalistyczne:

(neurologiczna, chirurgii ogólnej, ginekologiczno-położnicza, gruźlicy i chorób płuc dla dzieci, otolaryngologiczna oraz alergologiczna). Świadczymy także usługi w zakresie ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej. W przychodni można również wykonać badania laboratoryjne oraz badania RTG, USG, KTG, EEG, spirometria, testy alergiczne. Na stronie prezentowane są podstawowe informacje dotyczące naszej placówki, godziny przyjęć pacjentów oraz nazwiska lekarzy specjalistów.

Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych

dla pacjentów BCM NZOZ Sp. z o.o.


W wykonaniu obowiązku nałożonego przez art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

 1. Drogi pacjencie, administratorem Twoich danych osobowych jest Bełchatowskie Centrum Medyczne Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, Lecha i Marii Kaczyńskich 12, 97-400 Bełchatów (BCM).
 2. BCM wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Katarzynę Cieślak, z którym można się kontaktować pod adresem ul. Lecha i Marii Kaczyńskich 12, 97-40 Bełchatów, pokój nr 59 (I piętro), adres e-mail: katarzyna.cieslak@grupazdrowie.pl, nr tel.: +48 519-308-254 oraz Zastępcę Inspektora Ochrony Danych – Agnieszkę Graban, z którym można się kontaktować pod adresem ul. Lecha i Marii Kaczyńskich 12, 97-40 Bełchatów, pokój nr 58 (I piętro), adres e-mail: agnieszka.graban@grupazdrowie.pl, nr tel.: +48 519-308-267.
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług medycznych na podstawie 6 ust. 1 lit. c) oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO.
 4. Twoje dane osobowe możemy udostępnić wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa (art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
 5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres, który jest wymagany przepisami prawa, niezbędny dla realizacji wyżej określonych celów przetwarzania, w szczególności przez okresy wskazane w art. 29 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. r. o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 6. Masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

– prawo do cofnięcia zgody przysługuje o ile przetwarzanie danych opiera się na podstawie Pani/Pana zgody i nie ma innej podstawy prawnej do ich przetwarzania. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed cofnięciem.

– prawo do przeniesienia danych stosuje się, jeżeli przetwarzanie opiera się na podstawie zgody lub umowy.

 1. Z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych. Bez podania przyczyny jesteś uprawniony do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu.
 2. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych Cię dotyczących narusza przepisy.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie tych danych w zakresie wymaganym przepisami prawa uniemożliwi nam świadczenie na Twoją rzecz usług medycznych. Konsekwencją niepodania danych w zakresie wymaganym będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej.
 4. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. W przypadku zamiaru przetwarzania przekazanych danych osobowych w innym celu, niż ten, w którym dane zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem Administrator Danych Osobowych poinformuje Panią/Pana o tym innym celu, oraz udzieli wszelkich innych stosownych informacji.

Scroll to Top
Skip to content