STANDARD ORGANIZACJI TELEPORADY W RAMACH PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BEŁCHATOWSKIM CENTRUM MEDYCZNYM ZGODNY Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTA ZDROWIA Z DNIA 12 SIERPNIA 2020 R.

1.Pacjent ma prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanej w formie bezpośredniej wizyty lekarskiej , pielęgniarskiej i położnej udzielanej w podmiocie leczniczym, jak i teleporady.

2. Świadczenia realizowane wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem obejmują świadczenia udzielane:
– w przypadku gdy pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady,
w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów,
– w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej,
– dzieciom do 6. roku życia poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego.

3. Pacjent zgłasza potrzebę udzielenia mu świadczenia zdrowotnego telefonicznie w Rejestracji POZ. Rejestracja potwierdza jego tożsamość i dane kontaktowe, zbiera wywiad w kierunku objawów infekcji, informuje pacjenta o planowanym terminie i godzinie teleporady. Lekarz w wyznaczonym dniu i godzinie kontaktuje się telefonicznie z pacjentem. W przypadku trzech nieudanych prób kontaktu, teleporada jest anulowana.

4. Jeśli zachodzi potrzeba w trakcie teleporady oprócz konsultacji medycznej pacjent może otrzymać niezbędne w dalszym leczeniu, e-skierowanie, e-zwolnienie. e-receptę, e-zlecenie na wyroby medyczne, zlecenie na test na koronawirusa.

5. Po wystawieniu, e-skierowania, e-zwolnienia, e-recepty, e-zlecenia na wyroby medyczne w trakcie konsultacji pacjent otrzymuje numer, który uprawnia go do zrealizowania tego zlecenia w wybranej placówce aptecznej, medycznej bądź punkcie zaopatrzenia ortopedycznego.

6. Każda przeprowadzona teleporada jest odnotowanie w dokumentacji medycznej pacjenta.

7. W przypadku stwierdzenia przez lekarza potrzeby osobistego kontaktu z pacjentem, proszony jest on o ustalenie terminu takiej wizyty w Rejestracji POZ, aby była ona możliwa w jak najkrótszym terminie.

Scroll to Top
Skip to content